FreeMED+

Zestaw FreeMED+

estaw FreeMED+ zawiera długą platformę do pomiaru nacisku dzięki czemu badanie trwa krócej oraz pozwala na ocenę większej liczby parametrów, np. analizę chodu.