Multifunkcyjne oprogramowanie diagnostyczno – terapeutyczne

MultiREHA

MultiReha® to innowacyjne, nowoczesne oprogramowanie do obsługi  urządzeń do diagnostyki i rehabilitacji. Aplikacje dedykowane do naszego podoskopów Podo4Foot.

Oprogramowanie MultiREHA

MultiReha® to innowacyjne, nowoczesne oprogramowanie do obsługi nowoczesnych urządzeń do diagnostyki i rehabilitacji. Aplikacja ta jest efektem naszych wieloletnich doświadczeń i potrzeb w dziedzinie rehabilitacji. Projekt jest stale rozwijany, aby zapewnić użytkownikom maksimum satysfakcji, która przynosi korzyści w pracy z pacjentami.

Menu Programu

Oprogramowanie umożliwia tworzenie oraz przechowywania bazy pacjentów. Dodatkowo mamy możliwość importowania i eksportowania badań oraz tworzenia statystyki z badań dla danego pacjenta. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed utratą danych możliwe jest tworzenie kopii zapasowej.

Moduł Podoskop

Oprogramowanie umożliwia tworzenie oraz przechowywania bazy pacjentów. Dodatkowo mamy możliwość importowania i eksportowania badań oraz tworzenia statystyki z badań dla danego pacjenta. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed utratą danych możliwe jest tworzenie kopii zapasowej.

  • Długości stopy
  • Szerokości stopy
  • Kąta Clarka
  • Współczynnika KY
  • Współczynnika Wejsfloga
  • Kąta Alfa
  • Kąta Beta
  • Kąta Gamma

Istnieje także możliwość wyznaczenia dowolnych pomiarów za pomocą dostępnych narzędzi oraz kręcenia filmów z testów funkcjonalnych takich jak przysiad itp.

Moduł MultiREHA Balance

MultiReha® to innowacyjne, nowoczesne oprogramowanie do obsługi nowoczesnych urządzeń do diagnostyki i rehabilitacji.

Moduł ten mierzy wychylenia platformy w osi:

  • Strzałkowej (przednio tylnej),
  • Poprzecznej (bocznej),

a następnie przedstawie pomiary w postaci wykresu kąta wychelenia do czasu badania. Terapeta ma możliwość dostosowania czasu badania. Oprogramowanie wyświetla średnie oraz maksymalne wartości wychyleń dla każdego z kierunków wychylenia.